PHẠM THỌ TẦNG TRÊN TRUYỀN HÌNH

Tư liệu, phóng sự về Lương y Phạm Thọ Tầng trên Đài Truyền Hình Việt Nam.